1 1
बैगन फेरोमोन ल्यूर, फल और तना छेदक इल्ली के साथ वाटर फेरोमोन ट्रैप
₹324
₹340 ₹324
स्पेशल सेल स्टॉक में नहीं
Title
स्पेशल ऑफर खत्म होगा - 00

बैगन फेरोमोन ल्यूर, फल और तना छेदक इल्ली के साथ वाटर फेरोमोन ट्रैप

विवरण
मेजबान फसल: बैगन
कीट: ल्यूसीनोड्स ऑर्बोनलिस
ग्रीन रिव्होल्यूशन फेरोमोन ट्रॅप/कीटक सापळा वांग्याची फळ आणि शेंडा पोखरणारी अळी मारण्यासाठी उपयुक्त आहे, हे विशेषतः वांग्याच्या पिकावर/वांग्यावर हल्ला करणारी किडी आहे, ही एक अतिशय धोकादायक किडी आहे, कीटकनाशक किंवा हानिकारक रसायने न वापरता पतंग पकडण्याचा नैसर्गिक आणि आर्थिक मार्ग आहे.
.Water Pheromone Trap with Brinjal Pheromone Lure, Fruit & Shoot Borer

Descriptions
Host crop: Brinjal/Egg Plant.
Insect: Leucinodes orbonalis
Green Revolution water Pheromone Trap/Insect Trap useful to catch Brinjal Fruit and Shoot Borer moth, it is the especially attack brinjal plant/eggplant, it is a very dangerous pest, is the natural & economical way to catch moth without using an insecticide or harmful chemicals.


Seller : Agribegri Tradelink Private Limited
GST : Registered
Address: c/o BharatAgri Workflow by OYO, Icon towers, Baner, Pune, MH-411045 Email: contact@bharatagri.com

₹299

1+1 फ्री

उपकरण

सर्वश्रेष्ठ बीज

किसानों की पसंद

बढ़त/सुरक्षा किट