News

हळद आणि 🌱 आदरक पिकातील कंदकुज नियंत्रण ❌

हळद आणि 🌱 आदरक पिकातील कंदकुज नियंत्रण ❌

1️⃣हळद आणि आले पिकामध्ये पाने पिवळी पडून फुटवे सुकू लागल्यास कंद सड म्हणजेच मर रोगाचा प्रधुरभाव आहे असं समजावे.  2️⃣रोगावर लवकर नियंत्रण मिळवले नाही तर उत्पादनामध्ये २० ते ३० टक्के...

हळद आणि 🌱 आदरक पिकातील कंदकुज नि...

1️⃣हळद आणि आले पिकामध्ये पाने पिवळी पडून फुटवे सुकू ...